Radio SzczecinRadio Szczecin » O NAS
Przedmiotem zamówienia jest emisja sygnałów modulujących audio oraz sterujących RDS (Radio Data System) programów radiowych Polskiego Radia Szczecin SA. Zadanie podzielone jest na 4 części wg zasady: jedna część zadania dotyczy jednej lokalizacji obiektu nadawczego
Przedmiotem zamówienia jest na dostawa, instalacja, uruchomienie, konfiguracja serwerów, macierzy dyskowych, przełączników SAN i przełączników sieciowych oraz oprogramowania wraz ze wsparciem serwisowym ich producenta, migrację danych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
Rada Nadzorcza Spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie „PR Szczecin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie,

zaprasza do składania ofert

na badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok 2021 oraz za rok 2022 oraz sporządzenie sprawozdań z badania, czy sprawozdania finansowe są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki. Dopuszczalne jest wspólne składanie ofert na badanie sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie działające jako konsorcjum, na podstawie umowy regulującej ich współpracę.